Viewsonic Display Solution Partner 2018

จากวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา Viewsonic ประเทศไทย ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีกับแบรนด์ที่จำหน่ายสินค้าสำหรับจอภาพต่างๆ ได้ทำการจัดงาน Viewsonic Display Solution Partner 2018 ขึ้น เพื่อเรียญเชิญคู่ค้ามาทำความรู้จักความเข้าใจในสินค้าแต่ละตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยมีคู้ค้าจากหลากหลายร้านมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลมากมาย

ภายในงานก็จะมีการกล่าวบรรยายถึงลักษณะขงสินค้าแต่ละชิ้นในลักษณะของทฤษฎี ก่อนที่จะอธิบายพร้อมแสดงการใช้งานจริง เพื่อพิสูจน์ถึงคุณภาพตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น

โดยในงานนี้มีการนำเสนอสินค้าหลากหลายอาทิเช่น โปรเจคเตอร์รุ่น smart series, มีการเปิดตัว Projector 4K, Projector Short throw, Interactive Projector รวมถึงจอมนิเตอร์รุ่นต่างๆ

หากท่านใดสนใจสินค้าของ Viewsonic ติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ https://www.projectorpro.online/